Programski generirana dokumentacija dostupna je na: https://www.croris.hr/znanstvenici-api/api-docs.html

Popis Resursa

Index (početni resurs)

Index je korjenski (root) resurs koji je ujedno i početni URL. Svi ostali URL-ovi se mogu mijenjati kroz vrijeme. Pristup svim ostalim URL-ovima zahtjeva autentifikaciju.

Pristup index resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

PathTypeDescription

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora


JSON
{
  "_links": {
    "znanstvenici": {
      "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?pageNumber=1&pageSize=15"
    },
    "znanstvenik-oib": {
      "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?oib={oib}",
      "templated": true
    },
    "znanstvenik-maticni-broj": {
      "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?maticniBroj={maticniBroj}",
      "templated": true
    },
    "dokumentacija": {
      "href": "https://wiki.srce.hr/display/CRORIS/Znanstvenici+API"
    },
    "self": {
      "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/"
    }
  }
}

Linkovi

RelationDescription

znanstvenici

Link na osnovne podatke i popis svih znanstvenika u evidenciji.

znanstvenik-oib

Link na detaljnije podatke o danom znanstveniku kojima se pristupa pomoću oiba.

znanstvenik-maticni-broj

Link na detaljnije podatke o danom znanstveniku kojima se pristupa pomoću matičnog broja

self

Link na ovaj resurs.

dokumentacija

Link na dokumentaciju.

Znanstvenici

Link za popis svih znanstvenika u evidenciji i njihovi osnovni podaci.

Pristup znanstvenici resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu. Za prikaz znanstvenika koristi se paginacija, odnosno postoje obavezni parametari koji se mora proslijediti u upitu. Primjer urla je "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?pageNumber=1&pageSize=5".

Struktura odgovora

PathTypeDescription

_embedded.znanstvenici

Array

Lista pojedinih znanstvenika u evidenciji s pripadnim linkovima.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora


JSON
{
  "_embedded": {
    "znanstvenici": [
      {
        "spol": "Z",
        "jmbg": "1912974335061",
        "oib": "33066097146",
        "maticniBroj": "292765",
        "adresa": "Ilićev prolaz 3",
        "email": "ivanamh@net.hr",
        "ime": "Ivana",
        "prezime": "Mandić Hekman",
        "imeOca": "Ivan",
        "djevojackoPrezime": "Mandić Hekman",
        "datumPrvogUpisa": "14.02.2007",
        "datumRodjenja": "19.12.1974",
        "_links": {
          "self": [
            {
              "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?oib=33066097146"
            },
            {
              "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?maticniBroj=292765"
            }
          ]
        }
      },
      {
        "spol": "M",
        "jmbg": "0206960300006",
        "oib": "80735132676",
        "maticniBroj": "257336",
        "adresa": "Alanska 17",
        "email": "gordan.saric@os.hinet.hr",
        "ime": "Gordan",
        "prezime": "Šarić",
        "imeOca": "Josip",
        "datumPrvogUpisa": "10.06.2004",
        "datumRodjenja": "02.06.1960",
        "_links": {
          "self": [
            {
              "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?oib=80735132676"
            },
            {
              "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?maticniBroj=257336"
            }
          ]
        }
      },
      {
        "spol": "M",
        "jmbg": "0503970330102",
        "oib": "34604245276",
        "maticniBroj": "257395",
        "adresa": "III Vrbik 4",
        "email": "dvagic@inet.hr",
        "ime": "Davor",
        "prezime": "Vagić",
        "imeOca": "Obrad",
        "datumPrvogUpisa": "10.06.2004",
        "datumRodjenja": "05.03.1970",
        "_links": {
          "self": [
            {
              "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?oib=34604245276"
            },
            {
              "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?maticniBroj=257395"
            }
          ]
        }
      },
      {
        "spol": "M",
        "jmbg": "0705960330076",
        "oib": "50428764720",
        "maticniBroj": "159194",
        "adresa": "Trnsko 38c",
        "email": "ppale@znanost.hr",
        "ime": "Predrag",
        "prezime": "Pale",
        "imeOca": "Đuro",
        "djevojackoPrezime": "",
        "datumPrvogUpisa": "23.09.1988",
        "datumRodjenja": "07.05.1960",
        "_links": {
          "self": [
            {
              "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?oib=50428764720"
            },
            {
              "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?maticniBroj=159194"
            }
          ]
        }
      },
      {
        "spol": "Z",
        "jmbg": "1509969308502",
        "oib": "22270842606",
        "maticniBroj": "252895",
        "adresa": "Račićeva 11",
        "email": "Sonja.Priscan@CARNet.hr",
        "ime": "Sonja",
        "prezime": "Prišćan",
        "imeOca": "Franjo",
        "djevojackoPrezime": "Bezjak",
        "datumPrvogUpisa": "20.12.2002",
        "datumRodjenja": "15.09.1969",
        "_links": {
          "self": [
            {
              "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?oib=22270842606"
            },
            {
              "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?maticniBroj=252895"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  },
  "_links": {
    "next": {
      "href": "/znanstvenici-api/znanstvenik?pageNumber=2&pageSize=5&orderBy="
    }
  }
}

Linkovi

Ukoliko postoji više stranica, postojat će također linkovi next i/ili prev koji će se pojaviti na svakoj osim zadnjoj odnosno prvoj stranici respektivno.

RelationDescription

self

Link na ovaj resurs.

Znanstvenik

Link za podatke o specifičnom znanstveniku. Moguće je napraviti dohvat prema OIB-u ( "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?oib={oib}" ) ili matičnom broju ( "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?maticniBroj={maticniBroj}" ).

Pristup znanstvenici resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

PathTypeDescription

datumRodjenja

String

Datum rođenja znanstvenika.

spol

String

Spol znanstvenika.

jmbg

String

JMBG znanstvenika.

oib

String

OIB znanstvenika.

maticniBroj

String

Matični broj znanstvenika.

adresaStringAdresa znanstvenika.

email

String

Email znanstvenika.

ime

String

Ime znanstvenika.

prezime

String

Prezime znanstvenika.

djevojackoPrezimeStringDjevojačko prezime.
datumPrvogUpisaStringDatum prvog upisa znanstvenika.

datumRodjenja

String

Datum rođenja znanstvenika.

_embedded.zvanja

Array

Zvanje znanstvenika.

_embedded.akademskiStupanjevi

Array

Akademski stupanj znanstvenika.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora


JSON
{
  "spol": "Z",
  "jmbg": "1912974335061",
  "oib": "33066097146",
  "maticniBroj": "292765",
  "adresa": "Ilićev prolaz 3",
  "email": "ivanamh@net.hr",
  "ime": "Ivana",
  "prezime": "Mandić Hekman",
  "imeOca": "Ivan",
  "djevojackoPrezime": "Mandić Hekman",
  "datumPrvogUpisa": "14.02.2007",
  "datumRodjenja": "19.12.1974",
  "zvanjeResources": {
    "_embedded": {
      "zvanja": [
        {
          "id": 16,
          "naziv": "viši asistent",
          "kratica": "viši asistent",
          "datumIzbora": "01.12.2012",
          "ustanova": {
            "id": 68,
            "naziv": "Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti"
          }
        },
        {
          "id": 35,
          "naziv": "asistent",
          "kratica": "asistent",
          "datumIzbora": "02.01.2007",
          "ustanova": {
            "id": 68,
            "naziv": "Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti"
          }
        }
      ]
    }
  },
  "akademskiStupanjResources": {
    "_embedded": {
      "akademskiStupnjevi": [
        {
          "id": 2,
          "naziv": "visoka stručna sprema",
          "kratica": "VSS",
          "datumStjecanja": "29.02.2000"
        },
        {
          "id": 6,
          "naziv": "doktor znanosti",
          "kratica": "dr.sc.",
          "datumStjecanja": "06.07.2012"
        }
      ]
    }
  },
  "_links": {
    "self": [
      {
        "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?oib=33066097146"
      },
      {
        "href": "https://www.croris.hr/znanstvenici-api/znanstvenik?maticniBroj=292765"
      }
    ]
  }
}

Linkovi

RelationDescription

self

Link na ovaj resurs.


 • No labels