Programski generirana dokumentacija dostupna je na: https://www.croris.hr/ustanove-api/api-docs.html

PopisResursa

Index (početni resurs)

Index je korjenski (root) resurs koji je ujedno i početni URL. Svi ostali URL-ovi se mogu mijenjati kroz vrijeme.

Pristup index resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

PathTypeDescription

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora


JSON
{
  "_links": {
    "upisnik-ustanova": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova"
    },
    "evidencija-ppg": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/evidencija-ppg"
    },
    "dokumentacija": {
      "href": "https://wiki.srce.hr/display/CRORIS/Ustanove+API"
    },
    "self": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/"
    }
  }
}

Linkovi

RelationDescription

upisnik-ustanova

Početni link za podatke o upisniku ustanova.

evidencija-ppg

Početni link na evidenciju područja, polja i grana.

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Upisnik ustanova

Upisnik ustanova je početni URL za Ustanove API.

Pristup upisniku ustanova

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

PathTypeDescription

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora


JSON
{
  "_links": {
    "upisnik-ustanova-sve-ustanove": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova/ustanova"
    },
    "upisnik-ustanova-visoka-ucilista": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova/ustanova/visoko-uciliste"
    },
    "upisnik-ustanova-znanstvene-ustanove": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova/ustanova/znanstvena"
    },
    "self": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova"
    }
  }
}

Linkovi

RelationDescription

upisnik-ustanova-sve-ustanove

Link za popis svih ustanova u upisniku.

upisnik-ustanova-znanstvene-ustanove

Link za popis svih znanstvenih ustanova u upisniku.

upisnik-ustanova-visoka-ucilista

Link za popis svih visokih učilišta u upisniku.

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Sve ustanove

Link za podatke o svim ustanovama.

Pristup svim ustanovama

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

PathTypeDescription

_embedded.ustanove

Array

Lista dohvaćenih ustanova.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora


JSON
{
  "_embedded": {
    "ustanove": [
      {
        "id": 2,
        "naziv": "Ekonomski institut, Zagreb",
        "mbu": "002",
        "mzoId": 4,
        "tipUstanove": [
          {
            "id": 230,
            "naziv": "Znanstvena ustanova"
          }
        ],
        "_links": {
          "ustanova": {
            "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova/ustanova/2"
          }
        }
      },
      {
        "id": 3,
        "naziv": "Državni hidrometeorološki zavod",
        "mbu": "004",
        "mzoId": 6,
        "tipUstanove": [
          {
            "id": 230,
            "naziv": "Znanstvena ustanova"
          }
        ],
        "_links": {
          "ustanova": {
            "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova/ustanova/3"
          }
        }
      },
    ],
  }
  "_links": {
    "ustanove": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova/ustanova"
    }
  }
}

Linkovi

RelationDescription

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Ustanova

Link za detaljne informacije o ustanovi koji sadrži konkretni id.

Pristup pojedinačnoj ustanovi

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

PathTypeDescription

ustanovaId

Number

ID ustanove u aplikaciji.

naziv

String

Naziv ustanove na hrvatskom.

nazivEn

String

Naziv ustanove na engleskom.

adresa

Object

Adresa ustanove.

kontakt

Object

Kontakt za ustanovu

tipVlasnistva

String

Tip vlasništva ustanove.

maticniBrojSubjekta

String

Matični broj subjekta.

mbu

String

Matični broj ustanove.

aktivan

Boolean

Aktivnost ustanove (aktivna ili neaktiva).

nadredjenaUstanova

Object

Nadređena ustanova.

tipUstanove

Array

Tip ustanove.

vrstaOrgJed

Array

Vrsta organizacijske jedinice.

rkdp

Number

Broj u registru korisnika državnog proračuna.

oib

String

OIB ustanove.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora


JSON
{
  "id": 2,
  "naziv": "Ekonomski institut, Zagreb",
  "adresa": {
    "mjesto": "Zagreb",
    "ulicaBr": "Trg J.F.Kennedyja 7",
    "postanskiBroj": "10000"
  },
  "kontakt": {
    "telefon": "(+385 1) 2362-270",
    "web": "www.eizg.hr",
    "email": "eizagreb@eizg.hr",
    "faxDigitsOnly": "",
    "telefonDigitsOnly": "38512362270"
  },
  "tipVlasnistva": {
    "id": 60,
    "naziv": "Javno"
  },
  "maticniBrojSubjekta": "3219925",
  "mbu": "002",
  "mzoId": 4,
  "rkdp": 2918,
  "oib": "70925432731",
  "aktivan": true,
  "tipUstanove": [
    {
      "id": 230,
      "naziv": "Znanstvena ustanova"
    }
  ],
  "vrstaOrgJed": [
    {
      "id": 60,
      "naziv": "Javno"
    }
  ],
  "_links": {
    "ustanova": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova/ustanova/2"
    }
  }
}

Linkovi

RelationDescription

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Visoka učilišta

Link za podatke o svim visokim učilištima.

Pristup visokim učilištima

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

PathTypeDescription

_embedded.ustanove

Array

Lista dohvaćenih visokih učilišta.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora


JSON
{
  "_embedded": {
    "ustanove": [
      {
        "id": 5,
        "naziv": "Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb",
        "mbu": "006",
        "mzoId": 8,
        "tipUstanove": [
          {
            "id": 230,
            "naziv": "Znanstvena ustanova"
          },
          {
            "id": 231,
            "naziv": "Visoko učilište"
          }
        ],
        "_links": {
          "ustanova": {
            "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova/ustanova/visoko-uciliste/5"
          }
        }
      },
      {
        "id": 6,
        "naziv": "Geodetski fakultet, Zagreb",
        "mbu": "007",
        "mzoId": 9,
        "tipUstanove": [
          {
            "id": 230,
            "naziv": "Znanstvena ustanova"
          },
          {
            "id": 231,
            "naziv": "Visoko učilište"
          }
        ],
        "_links": {
          "ustanova": {
            "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova/ustanova/visoko-uciliste/6"
          }
        }
      },
    ]
  },
  "_links": {
    "ustanove": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova/ustanova/visoko-uciliste"
    }
  }
}

Linkovi

RelationDescription

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Visoko učilište

Link za detaljne informacije o visokom učilištu koji sadrži konkretni id.

Pristup visokom učilištu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

PathTypeDescription

ustanovaId

Number

ID ustanove u aplikaciji.

naziv

String

Naziv ustanove na hrvatskom.

nazivEn

String

Naziv ustanove na engleskom.

adresa

Object

Adresa ustanove.

kontakt

Object

Kontakt za ustanovu

tipVlasnistva

String

Tip vlasništva ustanove.

maticniBrojSubjekta

String

Matični broj subjekta.

mbu

String

Matični broj ustanove.

aktivan

Boolean

Aktivnost ustanove (aktivna ili neaktiva).

nadredjenaUstanova

Object

Nadređena ustanova.

tipUstanove

Array

Tip ustanove.

vrstaOrgJed

Array

Vrsta organizacijske jedinice.

rkdp

Number

Broj u registru korisnika državnog proračuna.

oib

String

OIB ustanove.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora


JSON
{
  "id": 5,
  "naziv": "Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb",
  "adresa": {
    "mjesto": "Zagreb",
    "ulicaBr": "Ante Kovačića 1",
    "postanskiBroj": "10000"
  },
  "kontakt": {
    "telefon": "(+385 1) 4818 288",
    "fax": "(+385 1) 6394 400",
    "web": "www.pharma.unizg.hr",
    "email": "dekanat@pharma.hr",
    "faxDigitsOnly": "38516394400",
    "telefonDigitsOnly": "38514818288"
  },
  "tipVlasnistva": {
    "id": 60,
    "naziv": "Javno"
  },
  "maticniBrojSubjekta": "080199847",
  "mbu": "006",
  "mzoId": 8,
  "rkdp": 2014,
  "oib": "14509285435",
  "nadUstanova": {
    "id": 257,
    "naziv": "Sveučilište u Zagrebu"
  },
  "aktivan": true,
  "tipUstanove": [
    {
      "id": 230,
      "naziv": "Znanstvena ustanova"
    },
    {
      "id": 231,
      "naziv": "Visoko učilište"
    }
  ],
  "vrstaOrgJed": [
    {
      "id": 60,
      "naziv": "Javno"
    }
  ],
  "_links": {
    "ustanova": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova/ustanova/visoko-uciliste/5"
    }
  }
}

Linkovi

RelationDescription

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Znanstvene ustanove

Link za podatke o svim znanstvenim ustanovama.

Pristup znanstvenim ustanovama

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

PathTypeDescription

_embedded.ustanove

Array

Lista dohvaćenih znanstvenih ustanova.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora


JSON
{
  "_embedded": {
    "ustanove": [
      {
        "id": 2,
        "naziv": "Ekonomski institut, Zagreb",
        "mbu": "002",
        "mzoId": 4,
        "tipUstanove": [
          {
            "id": 230,
            "naziv": "Znanstvena ustanova"
          }
        ],
        "_links": {
          "ustanova": {
            "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova/ustanova/znanstvena/2"
          }
        }
      },
      {
        "id": 3,
        "naziv": "Državni hidrometeorološki zavod",
        "mbu": "004",
        "mzoId": 6,
        "tipUstanove": [
          {
            "id": 230,
            "naziv": "Znanstvena ustanova"
          }
        ],
        "_links": {
          "ustanova": {
            "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova/ustanova/znanstvena/3"
          }
        }
      }
    ]
  },
  "_links": {
    "ustanove": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova/ustanova/znanstvena"
    }
  }
}

Linkovi

RelationDescription

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Znanstvena ustanova

Link za detaljne informacije o znanstvenoj ustanovi koji sadrži konkretni id.

Pristup znanstvenoj ustanovi

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Primjer odgovora


JSON
{
  "id": 2,
  "naziv": "Ekonomski institut, Zagreb",
  "adresa": {
    "mjesto": "Zagreb",
    "ulicaBr": "Trg J.F.Kennedyja 7",
    "postanskiBroj": "10000"
  },
  "kontakt": {
    "telefon": "(+385 1) 2362-270",
    "web": "www.eizg.hr",
    "email": "eizagreb@eizg.hr",
    "faxDigitsOnly": "",
    "telefonDigitsOnly": "38512362270"
  },
  "tipVlasnistva": {
    "id": 60,
    "naziv": "Javno"
  },
  "maticniBrojSubjekta": "3219925",
  "mbu": "002",
  "mzoId": 4,
  "rkdp": 2918,
  "oib": "70925432731",
  "aktivan": true,
  "tipUstanove": [
    {
      "id": 230,
      "naziv": "Znanstvena ustanova"
    }
  ],
  "vrstaOrgJed": [
    {
      "id": 60,
      "naziv": "Javno"
    }
  ],
  "_links": {
    "ustanova": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/upisnik-ustanova/ustanova/znanstvena/2"
    }
  }
}

Struktura odgovora

PathTypeDescription

ustanovaId

Number

ID ustanove u aplikaciji.

naziv

String

Naziv ustanove na hrvatskom.

nazivEn

String

Naziv ustanove na engleskom.

adresa

Object

Adresa ustanove.

kontakt

Object

Kontakt za ustanovu

tipVlasnistva

String

Tip vlasništva ustanove.

maticniBrojSubjekta

String

Matični broj subjekta.

mbu

String

Matični broj ustanove.

aktivan

Boolean

Aktivnost ustanove (aktivna ili neaktiva).

nadredjenaUstanova

Object

Nadređena ustanova.

tipUstanove

Array

Tip ustanove.

vrstaOrgJed

Array

Vrsta organizacijske jedinice.

rkdp

Number

Broj u registru korisnika državnog proračuna.

oib

String

OIB ustanove.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Linkovi

RelationDescription

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Evidencija područja, polja i grana

Evidencija područja, polja i grana (skraceno PPG) je početni URL za PPG API.

Pristup upisniku ustanova

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

PathTypeDescription

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora


JSON
{
  "_links": {
    "evidencija-ppg-podrucja": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/evidencija-ppg/podrucje"
    },
    "self": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/evidencija-ppg"
    }
  }
}

Linkovi

RelationDescription

evidencija-ppg-podrucja

Link za popis svih područja u evidenciji.

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Područja

Link za popis svih područja u evidenciji.

Pristup područjima

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Primjer odgovora


JSON
{
  "_embedded": {
    "podrucja": [
      {
        "disciplinaId": 15165,
        "nazivDiscipline": "PRIRODNE ZNANOSTI",
        "sifraDiscipline": "1.00.",
        "tipDiscipline": {
          "id": 52,
          "naziv": "područje"
        },
        "pravniAkt": {
          "id": 6,
          "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
        },
        "_links": {
          "podrucje": {
            "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/evidencija-ppg/podrucje/15165"
          }
        }
      },
      {
        "disciplinaId": 15166,
        "nazivDiscipline": "TEHNIČKE ZNANOSTI",
        "sifraDiscipline": "2.00.",
        "tipDiscipline": {
          "id": 52,
          "naziv": "područje"
        },
        "pravniAkt": {
          "id": 6,
          "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
        },
        "_links": {
          "podrucje": {
            "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/evidencija-ppg/podrucje/15166"
          }
        }
      }
    ]
  },
  "_links": {
    "podrucja": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/evidencija-ppg/podrucje"
    }
  }
}

Struktura odgovora

PathTypeDescription

_embedded.podrucja

Array

Lista pojedinih područja u evidenciji s pripadnim linkovima.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Linkovi

RelationDescription

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Područje

Link za detalje o pojedinom području u evidenciji i popisu njegovih polja.

Pristup području

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Primjer odgovora


JSON
{
  "disciplinaId": 15165,
  "nazivDiscipline": "PRIRODNE ZNANOSTI",
  "sifraDiscipline": "1.00.",
  "tipDiscipline": {
    "id": 52,
    "naziv": "područje"
  },
  "pravniAkt": {
    "id": 6,
    "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
  },
  "_embedded": {
    "polja": [
      {
        "disciplinaId": 15171,
        "nazivDiscipline": "Biologija",
        "sifraDiscipline": "1.05.",
        "tipDiscipline": {
          "id": 53,
          "naziv": "polje"
        },
        "pravniAkt": {
          "id": 6,
          "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
        },
        "_links": {
          "polje": {
            "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/evidencija-ppg/podrucje/15165/polje/15171"
          }
        }
      },
      {
        "disciplinaId": 15172,
        "nazivDiscipline": "Fizika",
        "sifraDiscipline": "1.02.",
        "tipDiscipline": {
          "id": 53,
          "naziv": "polje"
        },
        "pravniAkt": {
          "id": 6,
          "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
        },
        "_links": {
          "polje": {
            "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/evidencija-ppg/podrucje/15165/polje/15172"
          }
        }
      },
      {
        "disciplinaId": 15173,
        "nazivDiscipline": "Geologija",
        "sifraDiscipline": "1.03.",
        "tipDiscipline": {
          "id": 53,
          "naziv": "polje"
        },
        "pravniAkt": {
          "id": 6,
          "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
        },
        "_links": {
          "polje": {
            "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/evidencija-ppg/podrucje/15165/polje/15173"
          }
        }
      },
      {
        "disciplinaId": 15174,
        "nazivDiscipline": "Kemija",
        "sifraDiscipline": "1.04.",
        "tipDiscipline": {
          "id": 53,
          "naziv": "polje"
        },
        "pravniAkt": {
          "id": 6,
          "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
        },
        "_links": {
          "polje": {
            "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/evidencija-ppg/podrucje/15165/polje/15174"
          }
        }
      },
      {
        "disciplinaId": 15175,
        "nazivDiscipline": "Matematika",
        "sifraDiscipline": "1.01.",
        "tipDiscipline": {
          "id": 53,
          "naziv": "polje"
        },
        "pravniAkt": {
          "id": 6,
          "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
        },
        "_links": {
          "polje": {
            "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/evidencija-ppg/podrucje/15165/polje/15175"
          }
        }
      }
    ]
  },
  "_links": {
    "podrucje": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/evidencija-ppg/podrucje/15165"
    }
  }
}

Struktura odgovora

PathTypeDescription

disciplinaId

Number

Id discipline.

nazivDiscipline

String

Naziv discipline.

nazivDisciplineEn

String

Naziv discipline na engleskom.

sifraDiscipline

String

Šifra discipline u evidenciji.

tipDiscipline

Object

Tip discipline.

pravniAkt

Object

Pravni akt kojim je disciplina donešena.

_embedded.polja

Array

Lista polja u evidenciji za ovo specifično područje s pripadnim linkovima.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Linkovi

RelationDescription

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Polje

Link za detalje o pojedinom polju u evidenciji i popisu njegovih grana.

Pristup polju

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Primjer odgovora


JSON
{
  "disciplinaId": 15171,
  "nazivDiscipline": "Biologija",
  "sifraDiscipline": "1.05.",
  "tipDiscipline": {
    "id": 53,
    "naziv": "polje"
  },
  "pravniAkt": {
    "id": 6,
    "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
  },
  "grane": [
    {
      "disciplinaId": 15218,
      "nazivDiscipline": "biokemija i molekularna biologija",
      "sifraDiscipline": "1.05.01",
      "tipDiscipline": {
        "id": 54,
        "naziv": "grana"
      },
      "pravniAkt": {
        "id": 6,
        "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
      }
    },
    {
      "disciplinaId": 15219,
      "nazivDiscipline": "botanika",
      "sifraDiscipline": "1.05.02",
      "tipDiscipline": {
        "id": 54,
        "naziv": "grana"
      },
      "pravniAkt": {
        "id": 6,
        "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
      }
    },
    {
      "disciplinaId": 15220,
      "nazivDiscipline": "ekologija",
      "sifraDiscipline": "1.05.05",
      "tipDiscipline": {
        "id": 54,
        "naziv": "grana"
      },
      "pravniAkt": {
        "id": 6,
        "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
      }
    },
    {
      "disciplinaId": 15221,
      "nazivDiscipline": "genetika, evolucija i filogenija",
      "sifraDiscipline": "1.05.06",
      "tipDiscipline": {
        "id": 54,
        "naziv": "grana"
      },
      "pravniAkt": {
        "id": 6,
        "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
      }
    },
    {
      "disciplinaId": 15222,
      "nazivDiscipline": "mikrobiologija",
      "sifraDiscipline": "1.05.03",
      "tipDiscipline": {
        "id": 54,
        "naziv": "grana"
      },
      "pravniAkt": {
        "id": 6,
        "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
      }
    },
    {
      "disciplinaId": 15223,
      "nazivDiscipline": "opća biologija",
      "sifraDiscipline": "1.05.07",
      "tipDiscipline": {
        "id": 54,
        "naziv": "grana"
      },
      "pravniAkt": {
        "id": 6,
        "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
      }
    },
    {
      "disciplinaId": 15224,
      "nazivDiscipline": "zoologija",
      "sifraDiscipline": "1.05.04",
      "tipDiscipline": {
        "id": 54,
        "naziv": "grana"
      },
      "pravniAkt": {
        "id": 6,
        "defaultNaziv": "Pravilnik 2009. - IiD 2012., 2013. (2016.)"
      }
    }
  ],
  "_links": {
    "podrucje": {
      "href": "http://www.croris.hr/ustanove-api/evidencija-ppg/podrucje/15165/polje/15171"
    }
  }
}

Struktura odgovora

PathTypeDescription

disciplinaId

Number

Id discipline.

nazivDiscipline

String

Naziv discipline.

nazivDisciplineEn

String

Naziv discipline na engleskom.

sifraDiscipline

String

Šifra discipline u evidenciji.

tipDiscipline

Object

Tip discipline.

pravniAkt

Object

Pravni akt kojim je disciplina donešena.

grane

Array

Lista grana u evidenciji za ovo specifično polje.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Linkovi

RelationDescription

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

 • No labels