Među osnovne ideje CroRIS-a spadaju otvorenost i povezanost, odnosno interoperabilnost s drugim sustavima u Hrvatskoj i inozemstvu. Ta je otvorenost omogućena kroz posebna programska sučelja (eng. application programming interface - API) putem kojih je moguće iz CroRIS-a dobiti određene skupove podataka. Radi jednostavnosti upravljanja pristupom i ažurnosti izmjena, izgrađuju se odvojena programska sučelja za pojedine skupove podataka. 

Na ovoj stranci su popisana dostupna programska sučelja CroRIS-a, a poveznice vode na pripadnu dokumentaciju o korištenju. Programska sučelja se temelje na REST arhitekturi. Većini je moguće pristupiti bez autentikacija, a za one skupove podataka za koje je potreban autenticirani pristup, potrebno se je obratiti Upravi za znanost unutar Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Dostupna programska sučelja

  • Ustanove API - Podaci iz Upisnika znanstvenih ustanova, Upisnika visokih učilišta te Evidencije znanstvenih područja, polja i grana (sve javno dostupno)
  • Znanstvenici API - Podaci iz Upisnika znanstvenika (dostupno samo uz autorizirani pristup uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta)
  • Projekti API - Podaci o projektima upisanima u CroRIS (javno dostupno)
  • Oprema API - Podaci o opremi upisanoj u CroRIS (javno dostupno)
  • CROSBI API - Podaci o publikacijama upisanima u CroRIS (javno dostupno)
  • No labels