U administrativno sučelje Hrčka mogu se prijaviti samo osobe koje su navedene na popisu administratora u Hrčku.


Dva su načina kako dodati osobu na popis administratora:

  1. Trenutni administrator časopisa može dodati novog administratora putem sučelja na adresi: https://hrcak-admin.srce.hr. Na lijevoj stranici sučelja nalazi se odjeljak Urednici u okviru kojeg postoje opcije za dodavanje, promjenu ili brisanje administratora.

  2. Ako trenutni administrator to ne može učiniti, potrebno je dostaviti ovjereni dopis u elektroničkom obliku na adresu hrcak@srce.hr. Dopis mora sadržavati sljedeće podatke o administratoru: ime, prezime, adresu elektroničke pošte i broj telefona.

VAŽNO

Svaki administrator mora biti dodan na popis sa svojom vlastitom e-mail adresom te se u ovu svrhu ne smiju koristiti zajedničke e-mail adrese. Preko istog autorizacijskog linka se može prijaviti samo osoba kojoj je link poslan. Zabranjeno je dijeljenje identiteta koji se koristi za pristup sučelju za administriranje Hrčka s drugim osobama (dijeljenje korisničke oznake i lozinke).

Nakon dodavanja osobe na popis administratora, na e-mail adresu s kojom je novi administrator dodan na popis stići će poruka koja sadrži autorizacijski link putem kojeg se administrator prvi puta prijavljuje u Hrčak, odabirući pritom prijavu putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta, Google identiteta, Facebook, Twitter ili LinkedIn korisničkog računa, te upisuje vlastite pristupne podatke ovisno o odabranome.

E-mail adresa s kojom će administrator biti dodan na popis automatski će biti dodana na mailing-listu hrcak-l@srce.hr koju tim Hrčka koristi za zajedničku komunikaciju s uredništvima časopisa u Hrčku, te izdavačima i administratorima tih časopisa.

  • No labels