Na Studomatu je omogućen odabir sučelja na engleskom jeziku za sve funkcionalnosti aplikacije koje obuhvaćaju prijavu na studomat, odabir visokog učilišta, opcije vezane uz ispite te ispis potvrda na engleskom jeziku.

Slika 1. Opcija odabira jezika sučelja

Slika 2. Opcija odabira jezika na ekranu za prijavu

Funkcionalnost sučelja ostaje ista bez obzira na kojem je jeziku.

Sve funkcionalnosti su prevedene.  


Slika 3. Izgled sučelja na engleskom jeziku

Slika 4. Izgled ekrana za odabir ustanove po prijavi na Studomat na engleskom jeziku


Slika 5. Izgled ekrana za odabir potvrde na engleskom jeziku


Slika 6. Izgled ekrana za odabir izdavanja svrhe potvrde na engleskom jeziku


  • No labels