Prozor Pregled školarina služi za pregled studentovih zaduženja i plaćenih školarina. 


Odabirom opcije Pregled školarina prikazuju se:

  • podatak o upisanom studiju
  • podatak o trenutnom stanju školarina na tom studiju (iznosi su prikazani u eurima i u kunama)
    • ako postoje, prikazuju se podaci za uplatu iznosa sljedeće rate (broj računa, model i poziv na broj, svrha plaćanja)
  • ako student nema evidentiranih školarina, ispisuje se obavijest da student nema evidentiranih školarina


Slika 1. Pregled školarine


Važno: Od uvođenja Eura, iznosi školarina prikazani su i u eurima kao i u kunama. Radi konverzije iznosa moguća su poneka dugovanja, te je  uveden dopušteni minus za dugovanja, kao što je prikazano na slici 2.


Slika 2. Obavijest o dozvoljenom minusu

U ovoj su opciji studentima vidljivi podaci o računu na koji je ptorebno uplatiti školarinu.

Slika 3. Podaci za uplatu


Želi li se vidjeti podatke o školarinama po pojedinim akademskim godinama, potrebno je kliknuti na opciju "Odaberi".


Slika 3. Pregled školarina određene akademske godine  • No labels