• Otklonjena je greška zbog koje urednici Repozitorija Veleučilišta u Virovitici i Repozitorij.vus.hr (Završni radovi Veleučilišta u Šibeniku ) nisu mogli pristupiti radovima s ograničenim pristupom [DABAR-739]
  • promijenjen je naziv objekta iz Disertacija u Disertacija i znanstveni magistarski rad na svim repozitorijima [DABAR-745]
  • omogućena je pohrana .sav formata datoteka kod pohrane objekta Obrazovni sadržaji [DABAR-741]
  • dorađeno je preuzimanje podatka o ustanovi iz Upisnika znanstvenika, Dabar tim je doradio skriptu koja sinkronizira podatke o osobama i njihovim afilijacijama te se podatak o ustanovi preuzima iz aktivnih zaposlenja [DABAR-746]
  • objavljena je nova verzija Kontroliranih rječnika za objekte u sustavu Dabar koja je dostupna na https://dabar.srce.hr/objekti. Nova verzija usklađena je sa smjernicama i kontroliranim rječnicima OpenAIRE Guidelines for institutional and thematic Repository Managers v4.1-rc1.

Tijekom veljače održani su sastanci sljedećih radnih skupina: