Vrijeme održavanja

  03:00 - 14:30

Mjesto održavanja

Online

Prisutni

Dnevni red

 1. Čuvanje objekata u statusu nedovršen, neobjavljen i obrisan
 2. Dabar na Srce DEI2022 konferenciji (6. i 7. travnja)
 3. Izdanja ustanova u repozitoriju
 4. Prikaz vrsta radova na Nacionalnom repozitoriju disertacija i znanstvenih magistarskih radova

Bilješka

 1. Čuvanje objekata u statusu nedovršen, neobjavljen i obrisan
  1. Raspravljeno je o tome treba li u repozitorijima trajno čuvati objekte u statusima: nedovršen, neobjavljen i obrisan. Tim Srca će za sljedeći sastanak pripremiti brojeve takvih objekata temeljem čega će KO donijeti odluku.
 2. Dabar na Srce DEI2022 konferenciji (6. i 7. travnja)
  1. KO smatra da treba sudjelovati i poraditi na promociji pojedinih funkcionalnosti Dabra (samoarhiviranje, pohranjivanje znanstvenih radova, istraživačkih podataka i dr.).
 3. Izdanja ustanova u repozitoriju
  1. Predviđeno je da se u institucijske repozitorije u sustavu Dabar prvenstveno unose radovi čiji su autori djelatnici, suradnici i studenti ustanove vlasnika repozitorija.
  2. Za pohranu izdanja ustanove (npr. bilteni, časopisi koje izdaje ustanova) će rješenje predložiti RS za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore.
 4. Prikaz vrsta radova na Nacionalnom repozitoriju disertacija i znanstvenih magistarskih radova (https://dr.nsk.hr/browse/cmodel) prikazuje samo vrstu “Disertacija”
  1. Radi se o nazivu objekta i odluka KO je da se objekt preimenuje u “Disertacija i znanstveni magistarski rad” (na eng. sučelju “Dissertation and scientific master's thesis”). [DABAR-745]