Vrijeme održavanja

12:00 - 13:00

Mjesto održavanja

Online (Zoom)

Prisutni

 • Draženko Celjak (Srce) 
 • Ivana Dević (SVKST)
 • Matko Horvat (Srce)
 • Karlo Hrenović (IRB)
 • Jakov Marin Vežić (Srce)
 • Zlata Vukelić (SVKRI)

Ispričao se

 • Marko Orešković (NSK)

Dnevni red

 1. Usklađivanje Dabra s OpenAIRE smjernicama
  1. Mapiranje OpenAIRE v4.1-rc1 elemenata u metapodatkovne elemente u Dabru 
  2. Mapiranje kontroliranih rječnika OpenAIRE v4.1-rc1 u kontrolirane rječnike u Dabru 
 2. Razno

Bilješka

 1. Usklađivanje Dabra s OpenAIRE smjernicama
  1. Mapiranje OpenAIRE v4.1-rc1 elemenata u metapodatkovne elemente u Dabru 
   1. Za sastanak je pripremljeno mapiranje elemenata OpenAIRE smjernica na elemente opisa objekata u Dabru.
   2. Mapiranje je raspravljeno i doneseni su zaključci:
    1. U Dabru ne postoji podatak o početku embarga i u tu svrhu koristit će se datum objave (publication date)
    2. URN:NBN se isporučuje kao URL, a ne samo URN. Primjer: <datacite:identifier identifierType="URN">https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:102:989296</datacite:identifier>
    3. U mapiranje dodaje se i geolokacija s obzirom da je uključena u opise nekih vrsta objekata.
  2. Mapiranje kontroliranih rječnika OpenAIRE v4.1-rc1 u kontrolirane rječnike u Dabru 
   1. Za sastanak je pripremljeno mapiranje kontroliranih rječnika.
   2. U kontroliranim rječnicima će se zadržati prethodne vrijednosti iz OpenAIRE v3 te da će se u svrhu lakše implementacije dodati dodatne dvije kolone – OpenAIRE v4.1-rc1 (tekstualne vrijednosti) i OpenAire v4.1-rc1 (URI).
   3. Mapiranja su dodana u sljedeće HRZVO kontrolirane rječnike:
    1. HRZVO-KR-CiljanaSkupinaKorisnika
    2. HRZVO-KR-PravoPristupaDatoteci
    3. HRZVO-KR-PredmetniSustav
    4. HRZVO-KR-Publikacija_Osoba
    5. HRZVO-KR-Publikacija_Publikacija
    6. HRZVO-KR-StatusObjaveRada
    7. HRZVO-KR-UlogaSuradnika
    8. HRZVO-KR-VerzijaRada
    9. HRZVO-KR-VrstaDatuma
    10. HRZVO-KR-VrstaIdentifikatoraOsobe
    11. HRZVO-KR-VrstaIdentifikatoraVeze
    12. HRZVO-KR-VrstaNaslova
    13. HRZVO-KR-Vrsta_Podataka
    14. HRZVO-KR-VrstaPublikacije
    15. HRZVO-KR-VrstaResursa
    16. HRZVO-KR-VrstaSadrzajaDatoteke.
  3. Prisutni članovi RS suglasni su da se prema sljedećim specifikacijama u Dabru implementira podrška za OpenAIRE smjernice:
   1. Mapiranje elemenata OpenAIRE v4.1-rc1 u elemente opisa u Dabru
   2. Kontrolirani rječnici HRZVO (v8 2022-02-21).
 2. Razno
  1. RS za sada nema dodatnih tema za raspravu. Daljnji sastanci sazivat će se po potrebi odnosno kad se pojavi novi zadatak za RS.