Izdane su nove verzije ISVU desktop aplikacija (Studiji i studenti, Poslijediplomski studiji, Kadrovi) i Generatora dopunskih isprava o studiju, svjedodžbi i diploma (Disis).

Sadržaj diploma i svjedodžbi je prilagođen novom Pravilniku o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju. Konkretno, dodan je ispis OIB-a i znanstvenog područja završenog studija. Ažuriran je pretpostavljeni XSL predložak za vrstu dokumenta 15 - Diploma. Za sva visoka učilišta koja koriste pretpostavljeni XSL predložak novi oblik će se automatski krenuti primjenjivati te daljnja intervencija nije potrebna.

XSL predlošci za diplome koje su Visoka učilišta prilagođavala svojim potrebama nisu modificirani ovom promjenom. Stoga ako Visoko učilište želi koristiti navedene stavke u diplomi trebat će naknadno prilagoditi svoj XSL predložak. Detaljne upute za prilagodbu prilagođenih predložaka mogu se naći na mrežnim stranica ISVU uputa: 31.08.2023. Prilagodba sadržaja XSL predloška novom Pravilniku o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju

Nastavno na korisničke upite koje dobiva ISVU Centar potpore vezano uz prijelazne i završne odredbe novog "Pravilnika o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju" te primjenu novog obrasca dopunske isprave o studiju, obavještavamo Vas da je tumačenje Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) da se novi obrazac primjenjuje od 1.1.2024. Tijekom ove kalendarske godine izvršit će se podatkovna i programska prilagodba sustava ISVU kako bi podržao novi obrazac dopunske isprave o studiju.

  • No labels