Vrijeme održavanja

 09:00 - 11:15

Mjesto

 • Srce

Prisutni uživo

 • Iva Grabarić Andonovski, članica Savjeta
 • prof. dr. sc. Daria Pašalić, predsjednica Savjeta
 • mr. sc. Sonja Pigac, članica Savjeta
 • Ivana Prosinečki, članica Savjeta
 • prof. dr. sc. Jasenka Sremac, red. prof. u miru, članica Savjeta
 • Draženko Celjak, predstojnik Sektora za upravljanje podacima
 • Ljiljana Jertec Musap, članica tima Hrčak

Prisutni online

 • izv. prof. dr. sc. Ante Blaće, član Savjeta
 • dr. sc. Bono Lučić, član Savjeta
 • prof. dr. sc. Tomislav Malvić, član Savjeta

Dnevni red

 1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Savjeta Hrčka
 2. Komunikacija s Clarivate & Elsevier - automatizacija razmjene podataka
 3. Iskorak za 2023.: implementacija podrške za konverziju radova iz formata DOCX u format JATS-XML
 4. Evaluacija kriterija uvrštavanja časopisa u Hrčak
 5. Dodjeljivanje Datuma izdavanja svakom radu
 6. Open Monograph Press - izvještaj

Zapisnik

 1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Savjeta Hrčka

  Usvojen je zapisnik 4. sjednice Savjeta Hrčka.

 2. Komunikacija s Clarivate & Elsevier - automatizacija razmjene podataka
   
  1. Iva Grabarić Andonovski prezentirala je dosadašnje napore koje su napravili udruga ZNAK, tim Hrčka te NSK kako bi se izbjegle pogreške i kašnjenja u indeksiranju hrvatskih časopisa u bazama WoS CC i Scopus. Clarivate je implementirao automatizirano preuzimanje podataka o radovima iz Hrčka te svakodnevno preuzima podatke, ali se ti podaci zbog greške u njihovom sustavu ne indeksiraju. Rade na otklanjanju greške. S Elsevierom je postupak usporen zbog promjene tima, ali se također pokušava uspostaviti automatizirano indeksiranje podataka o radovima iz Hrčka.
  2. Tim Hrčka će zamoliti uredništva da provjere podatke za svoj časopis i u dijeljeni dokument upišu indeksira li se njihov časopis te eventualne druge anomalije u indeksiranju. Ako svi radovi nisu indeksirani bilo bi dobro da uredništvo upiše i „pravilo“ ukoliko ga prepozna, npr. indeksirano je sve do rada x, nakon čega nije indeksiran ni jedan rad.
  3. Raspravljena je potreba za verzioniranjem PDF datoteka. Stav je Savjeta Hrčka da je u Hrčku potrebno implementirati verzioniranje. Tim će pripremiti prijedlog implementacije za raspravu.

 3. Iskorak za 2023.: implementacija podrške za konverziju radova iz formata DOCX u format JATS-XML

  Hrčak tim je izvijestio o iskoraku navedenom u Planu rada Srca za 2023. godinu - implementaciji podrške za konverziju radova iz formata DOCX u format JATS-XML. Članovi Savjeta su obaviješteni da je u tijeku razvoj beta-verzije alata DOCX2JATS te je najavljena radionica koja će se održati na konferenciji Srce DEI 2023, a na kojoj će alat prvi puta biti demonstriran.

 4. Evaluacija kriterija uvrštavanja časopisa u Hrčak

  Raspravljeni su prijedlozi članova Savjeta za doradama Kriterija i donesena je nova verzija Kriterija u kojoj su najznačajnije promjene:

  • obaveza isticanja prava korištenja (licence) u uputama autorima, impresumu te na svakom radu, pri čemu Savjet preporuča, sukladno Planu S, svim uredništvima korištenje licence CC BY. Za uredništva časopisa u Hrčku potrebno je organizirati edukaciju/webinar o korištenju CC licenci. Također ih se može uputiti na tečaj Srca (https://www.srce.unizg.hr/osnovni-tecajevi/popis-tecajeva/uporaba-creative-commons-licenci-na-obrazovnim-sadrzajima); tim Hrčka će provjeriti je li tečaj još aktualan i primjenjiv za radove u časopisima.
  • U kriterije se dodaje obaveza da časopis mora imati pisani Kodeks ponašanja koji sadrži  informacije o povlačenju i ispravljanju radova, etičke smjernice, način rješavanja sukoba i slično. Očekuje se da uz znanstvene i stručni radovi prolaze neki oblik recenzije.
  • Svi radovi obavezno moraju imati kategorizaciju u samom dokumentu bez obzira piše li taj podatak u impresumu. Jedan od razloga je da taj podatak bude dostupan korisnicima koji PDF datoteci pristupaju direktno iz tražilica.

 5. Dodjeljivanje Datuma izdavanja svakom radu

  Raspravljena je praksa da časopisi kontinuirano online objavljuju radove bez potrebe da ih uvrste u sveščić. Usvojen je prijedlog tima Hrčka da se takvi radovi unose kao online first verzija, a da se pritom omogući unos datuma izdavanja za svaki rad. Uneseni datum se prikazuje uz rad na javnom sučelju, koristi u referencama (citatnim stilovima), a ostaje vidljiv i nakon objave u okviru volumena ili sveščića.

 6. Open Monograph Press - izvještaj

  Tim Hrčka je izvijestio o postignutim rezultatima uspostave podrške za uređivanje i objavu zbornika konferencijskih radova u alatu OMP. U razdoblju od listopada 2022. do ožujka 2023. godine otvorena su 3 press-a: Elektronički konferencijski zbornici i monografije Pravnog fakulteta u Rijeci, Zbornici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zbornici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, a objavljen je 1 cjeloviti zbornik. U tijeku su 2 zahtjeva za uvrštavanje: Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti (Društvo povjesničara umjetnosti) i Towns and Cities of Croatian Middle Ages (Hrvatski institut za povijest).


 • No labels