Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Upotreba alata Abby FineReader – smjernice za naknadno OCR-iranje PDF dokumenata

U nastavku se nalazi prikaz koraka za naknadno OCR-iranje PDF dokumenata u alatu AbbyFineReader (komercijalni alat):

 • Za naknadno OCR-iranje skenirane PDF datoteke u alatu Abby FineReader (PDF pohranjen kao slika, ne kao tekst), klikom na Tools u alatnoj traci potrebno je odabrati OCR Editor.
 • Otvara se novi prozor za izradu projekta.
 • Ponuđena je mogućnost odabira jezika koje(g) će alat koristiti za prepoznavanje/OCR-iranje te mogućnost automatskog prepoznavanja jezika prilikom OCR-a.
 • Za otvaranje PDF datoteke unutar prozora za izradu projekta, moguće je koristiti metodu drag and drop pri čemu će alat automatski početi s optičkim prepoznavanjem stranica PDF-a, odnosno s postupkom OCR-a.
 • Po završetku OCR-a, prikazat će se obavijest da je proces završen.
 • Moguće je pregledati svaki dio PDF datoteke pri čemu korisnik može provjeriti je li alat ispravno prepoznao dijelove PDF-a; je li tekstualni sadržaj prepoznao kao tekst, slikovni sadržaj kao sliku, tablične podatke kao tablicu itd.
 • Po završetku projekta, potrebno je odabrati opciju SaveSave as Searchable PDF Document.
 • Prikazat će se prozor s odabirom gumba Options. Klikom na Options, bit će ponuđena mogućnost spremanja PDF/A inačice dokumenta.

...