Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kategorizacija - Ovdje se evidentira kategorizacija časopisa. Časopisi u A1 kategoriji imaju međunarodno uredništvo i inozemne recenzente ili su zastupljeni u jednoj od baza podataka koju svake godine potvrđuje Nacionalno vijeće za znanost. Časopisi u  A2 kategoriji nemaju međunarodni značaj. A, B, C su oznake domaće kategorizacije iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.