Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ako redak u tablici sadrži više podataka nego što ih moguće prikazati na ekranu, na početku retka prikazat će se plava ikona . Odabirom te opcije, otvaraju se ti skriveni podaci kao što je prikazano na slici 6.


Image RemovedImage Added

Slika 6. Opcija koja omogućava proširenje tablice

...

Ovom opcijom moguće je sakriti ili prikazati više stupaca u tablici. 

Image RemovedImage Added

Slika 7. Opcija Prikaži/sakrij stupce

...

Odabirom opcije Prikaži/sakrij stupce, moguće je odabrati koje se sve stupce želi pirkazati na ekranu, odnosno navesti koje stupce nije potrebno prikazati. Na slici 7. prikazani su svi stupci, dok je na slici 8. prikazani izgled ekrana nakon što se u opciji Prikaži/sakrij stupce navede da nije potrebno prikazati Lokalni mbr. i Rbr. izlaska u ak.godini.


Image RemovedImage Added

Slika 8. Izgled ekrana nakon što su odabrani stupci za prikazivanje

...