Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Za ukidanje zabrane određenom studentu potrebno je odoznačiti kućicu te odabrati Spremi izmjene.


Image Added

Slika 2. Popis studenata kojima se može evidentirati zabrana


Ako se zabrana želi postaviti svim studentima, potrebno je označiti kućicu Označi sve te nakon toga opciju Spremi izmjene.

Ako se zabrana želi ukinuti svim studentima, potrebno je označiti sve studente, te zatim odoznačiti opciju Označi sve.

Image Removed

.

Info
Napomena: označavanjem svih studenata (postavljanje kvaćice u kućicu Označi sve), odabiru se svi studenti na popisu, a ne samo skup studenata trenutno vidljivih na ekranu.


Image Added


Slika 3. Grupno postavljanje zabrane studentima Slika 2. Popis studenata kojima se može evidentirati zabrana


Ukinuti pravo na potpis iz predmeta je moguće za studente kojima je taj predmet u status 1 - Upisana komponenta, 2 - Odslušana komponenta ili 3 - Odslušan predmet te u statusu 5 - Obavljen (Položen) ako se predmet ne polaže.

...