Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Predmeti u tablici su sortirani po akademskoj godini do koje se nalaze u nastavnom programu (tako da su aktualni predmeti na vrhu) te abecedno.

Unos, izmjena, brisanje i kopiranje podataka o nastavnom planu


Ovisno o dozvolama koje nastavnik ima, omogućena mu je izmjena ili samo pregled podataka o predmetu.

...

Odabirom opcije Odustani, otvara se prethodni ekran.


Kopiranje podataka tjedne nastave


Info
Podaci tjedne nastave se mogu kopirati jedino u aktualnu akademsku godinu iz neke od prethodnih akademskih godina.

...

 • akademska godina u kojoj se predmet predavao (a da nije aktualna akademska godina)
 • semestar u kojoj se predmet predavao
 • izvedba
 • komponenta
 • jezik na kojem se predmet predavao


Postupak kopiranja podataka tjedne nastave


Odabir akademske godine, semestra, izvedbe, komponente, jezika predmeta u pogledu Tjedni plana nastave, a koji se želi kopirati u aktualnu akademsku godinu.

...

Note
 • Tjedni plan nastave nije moguće kopirati iz aktualne akademske godine u aktualnu akademske godine. Prilikom pokušaja ovakvog kopiranja, korisniku će se javiti upozorenje
 • Tjedni plan nastave nije moguće kopirati ako u aktualnoj akademskoj godini nisu definirani tjedni nastave. Prilikom pokušaja ovakvog kopiranja, korisniku će se javiti upozorenje
 • Tjedni plan nastave nije moguće kopirati ako u akademskoj godini iz koje se kopira tjedni plan nastave nije opisan. Prilikom pokušaja ovakvog kopiranja, korisniku će se javiti upozorenje


Pregled podataka tjednog plana nastave


Kod svakog predmeta nalazi se opcija Pregled kojom se otvara tablični prikaz upisanih tjednih planova nastave u kojoj nije moguća nikakva izmjena već samo pregled postojećih zapisa.

...