Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Prozor Godišnji plan vrednovanja pokreće se odabirom opcije Godišnji plan vrednovanja iz izbornika Vrednovanje.

 

Image Modified

Slika 1. Prozor Godišnji plan vrednovanja

...

...


Podaci u okviru Godišnji plan vrednovanja:

Šifra godišnjeg plana - evidencija šifre godišnjeg plana.

Godina - evidencija godine.

Datum donošenja odluke - evidencija datuma donošenja odluke.

Broj odluke - evidencija broja odluke.

Dokument godišnjeg plana - učitavanje dokumenta godišnjeg plana (.pdf, .docx...)

Opis - evidencija kratkog opisa dokumenta godišnjeg plana.

Osoba - oznaka, ime i prezime osobe iz Agencije koja je koordinator vrednovanja za neku ustanovu

Datum rješenja - unos datuma evidencije.

...

 

Podaci u okviru Vrednovanje visokih učilišta:

U ovom okviru su evidentirane ustanove za koje se veže godišnji plan vrednovanja.

Više ustanova može imati isti godišnji plan vrednovanja.

...

 

Podaci u okviru Vrednovanje studijskih programa:

U ovom okviru su vidljiv studijski programi koji se vrednuju a nalaze se u godišnjem planu vrednovanja.

 

Save