Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Podatke u katalogu nije moguće unositi, već samo pregledavati.

Image RemovedImage Added

Slika 1. Prozor Gradovi i općine

Save