Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: TUT-1247

...

  • upisa godine
  • pristupa Studomatu, te
  • izdavanja potvrda - običnih, kao i onih s elektroničkim pečatom., te
  • prijave ispitaSlika 1.  Prozor Zabrana studentu

...

Vrijeme izmjene perioda - vrijeme kad je napravljena promjena vezana uz sam period trajanja zabrane.

Zabranjena akcija - pristup Studomatu, upis godine, pristup Studomatu ili izdavanje potvrdaizdavanje potvrde ili prijava ispita.

Zabrana se primjenjuje samo na Studomatu - vrijednost može biti Da/Ne - U oba slučaja zabranjenu akciju nije moguće napraviti na Studomatu. Ako se podatak postavi na NE DA tada će se u aplikaciji javiti obavijest prilikom upisa godine(Studij i studenti/Poslijediplomski studij/Ispiti) javiti upozorenje prilikom izvođenja zabranjene akcije, ali je moguće nastaviti s tom akcijom.  Ako se podatak postavi na NE tada neće biti moguće napraviti zabranjenu akciju u aplikaciji

Zabrana istekla - obavijest je li zabrana prestala vrijediti. Automatski prelazi u status DA ako je zabrana prestala vrijediti.

Opis razloga zabrane (Studomat) - moguće je postaviti obavijest koja će studentu biti vidljiva prilikom pokušaja prijave izvođenja zabranjene akcije na StudomatStudomatu. Opis se navodi na jednom jeziku te će se na tom jeziku studentu prikazati obavijest. 

...