Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Odabirom opcije Pregled zahtjeva za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom student može pregledavati svoje zahtjeve - na koju vrstu potvrde se odnose, za koji jezik, kada je zahtjev postavljen, kada je obrađen, u kojem je statusu i slično.

...