Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Studenti putem Studomata imaju mogućnost ispisa potvrda. Potvrde se mogu ispisivati samo na Studomatima na visokim učilištima (Studomat kiosk).

Na nekim visokim učilištima pored Studomata instalirani su i pisači tako da studenti mogu odmah preuzeti potvrde, dok se na nekim visokim učilištima potvrde preuzimaju u studentskoj referadi.

Nakon odabira opcije Potvrde na ekranu se prikazuje opcija Ispis potvrda.


Slika 1. Ispis potvrda

 

Nakon odabira opcije Ispis potvrda prikazuju se vrste potvrda koje student može odabrati.



 

Slika 2. Vrsta potvrde



Prikazane su osnovne vrste potvrda kako ih je definiralo visoko učilište:

  • Potvrda o upisu
  • Potvrda o upisu s prijepisom ocjena.


Nakon označavanja opcije Odaberi ( ), prikazuju se podaci o:

  • Svrsi izdavanja potvrde
  • Broju iskorištenih potvrda


Svrhe potvrda i broj potvrda koje student može iskoristiti također definira visoko učilište. U slučaju da je student iskoristio maksimalan broj potvrda, neće moći izdati novu potvrdu putem Studomata, već se mora obratiti studentskoj referadi gdje mu mogu izdati novu potvrdu, ili povećati broj dozvoljenih potvrda.


 

Slika 3. Svrha izdavanja potvrde



Nakon odabira željene potvrde, na ekranu se prikazuje poruka o vrsti potvrde koja će se izdati i u koju svrhu, te o akademskoj godini na koju se potvrda odnosi.


 

Slika 4. Ispis potvrde

 

Nakon odabira vrijednosti Da, prikazuje se obavijest studentu na kojem pisaču će se potvrda ispisati.


 
 Slika 5. Obavijest

Save

  • No labels