Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • nastavna godina
  • razina studija
  • redni broj studija na razini
  • indikator upisa
  • temelj financiranja
  • iznos participacije
  • pregled detalja o izračunu participacije


Image RemovedImage Added

Slika 1. Pregled upisanih akademskih godina


Detalji o temelju financiranja nalaze se na stranici uputa Temelj financiranja studija.

Odabirom pregleda detalja o izračunu participacije (opcija Prikaži izračun participacije), za određenu akademsku godinu, otvara se prozor sa svim relevantnim podacima koji utječu na izračun participacije studenta.


Image RemovedImage Added

Slika 2. Podaci koji utječu na izračun participacije studenta

...