Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • podatak o upisanom studiju
  • podatak o podatak o trenutnom stanju školarina na tom studiju (iznosi su prikazani u eurima i u kunama)
    • ako postoje, prikazuju se podaci za uplatu iznosa sljedeće rate (broj računa, model i poziv na broj, svrha plaćanja)
  • ako student nema evidentiranih školarina, ispisuje se obavijest da student nema evidentiranih školarina

Image RemovedImage Added

Slika 1. Pregled školarine


Note
Važno: Od uvođenja Eura, iznosi školarina prikazani su i u eurima kao i u kunama. Radi konverzije iznosa moguća su poneka dugovanja, te je  uveden dopušteni minus za dugovanja, kao što je prikazano na slici 2.


Image Added

Slika 2. Obavijest o dozvoljenom minusu

U ovoj su opciji studentima vidljivi podaci o računu na koji je ptorebno uplatiti školarinu.

Slika 23. Podaci za uplatu


Želi li se vidjeti podatke o školarinama po pojedinim akademskim godinama, potrebno je kliknuti na opciju "Odaberi".


Image RemovedImage Added

Slika 3. Pregled školarina određene akademske godine

...