Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • akademski kalendar sadrži dane vezane za rad visokog učilišta, kao što su početak i kraj semestara, ispitni rokovi, upis godine na studomatu i sl.
  • u tjednima nastave potrebno je evidentirati tjedne u kojim se održava nastava na visokom učilištu. Evidencija tih dana omogućuje da se u modulu Nastavnici unose modulu Nastavnički portal unose podaci o tjednom planu nastave, odnosno da se koristeći modul Raspored sati evidentiraju rezervacije i izradi raspored sati.
  • evidencija obavljanje dužnosti potrebna je zbog ispisa dokumenata iz ISVU-a, uz to osoba evidentirana kao dekan ili prodekan ima veća prava za pregled podataka u skladištu podataka.
  • evidencija dozvola djelatnicima za predmet omogućuje tim djelatnicima rad s modulima Ispiti i NastavniciNastavnički portal
  • definiranje nastavnih grupa za predmete i raspoređivanje studenata u iste omogućuje ispis popisa studenata po grupama , te pridruživanje izvođača nastave pojedinoj grupi studenata i izradu rasporeda sati kroz modul Raspored sati.


Podatke o ispitnim rokovima i ispitima

...