Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

Skladište podataka služi za pregled i analizu podataka koji nastaju u okviru sustava ISVU. Modul je namijenjen upravi i rukovodstvu visokog učilišta kao podloga za donošenje odluka, ali i studentskoj službi, profesorima i asistentima koji putem skladišta na jednostavan način dobivaju razne izvještaje i statističke pokazatelje.

...

  • Gotovi upiti - su upiti/izvještaji predefiniranog izgleda koji se sastoje od tablica i grafova. Podaci u izvještaju su ažurni u odnosu na pretakanje skladišta, ali se upiti ne mogu parametrizirati kako bi prikazali
    različite podatke.
  • Detaljni upiti - prikazuju podatke u obliku tablice. Prilikom korištenja upita korisnik može zadati uvjete/parametre koji mijenjaju rezultate, te odabirom vidljivih kolona mogu utjecati na sam izgled izvještaja.
  • Sumarni upiti -  su izvještaji koji se koriste za prikazivanje međusobnog utjecaja različitih kategorija podataka (npr. broj ispita ovisno o mjesecu izlaska na ispit, ovisno o ispitu). Međuovisnost kategorija i izgled tablice definira sam korisnik postupkom povuci i pusti (drag'n'drop).  Image Removed  Image Added

Slika 1. Sučelje modula Skladište podataka

...