Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Skladište podataka služi za pregled i analizu podataka koji nastaju u okviru sustava ISVU. Modul je namijenjen upravi i rukovodstvu visokog učilišta kao podloga za donošenje odluka, ali i studentskoj službi, profesorima i asistentima koji putem skladišta na jednostavan način dobivaju razne izvještaje i statističke pokazatelje.

Internet adresa na kojoj se nalazi modul je www.isvu.hr/skladiste.

Skladištu podataka može pristupiti svaki korisnik koji ima dozvole za rad s ISVU sustavom, a ovisno o dozvolama će moći pregledavati različite podatke. Odnosno, podatke koje korisnik može pregledavati u samostojećim aplikacijama može pregledavati i u Skladištu podataka.

Osoba kojoj nije evidentirana Matična ustanova neće moći pristupiti Skladištu podataka, bez obzira na dodijeljenje dozvole u prozoru Osoba. Nakon evidentiranja matične ustanove, pristup Skladištu podataka će biti omogućen od idućeg dana.

Prodekan i dekan imaju pristup svim podacima, bez obzira na dozvole dodijeljene temeljem Imenovanja.

Korisnici mogu dobiti izvještaje pokretanjem nekoliko vrsta upita:

  • Gotovi upiti - su upiti/izvještaji predefiniranog izgleda koji se sastoje od tablica i grafova. Podaci u izvještaju su ažurni u odnosu na pretakanje skladišta, ali se upiti ne mogu parametrizirati kako bi prikazali
    različite podatke.
  • Detaljni upiti - prikazuju podatke u obliku tablice. Prilikom korištenja upita korisnik može zadati uvjete/parametre koji mijenjaju rezultate, te odabirom vidljivih kolona mogu utjecati na sam izgled izvještaja.
  • Sumarni upiti -  su izvještaji koji se koriste za prikazivanje međusobnog utjecaja različitih kategorija podataka (npr. broj ispita ovisno o mjesecu izlaska na ispit, ovisno o ispitu). Međuovisnost kategorija i izgled tablice definira sam korisnik postupkom povuci i pusti (drag'n'drop).  

Slika 1. Sučelje modula Skladište podataka  • No labels