Skladište podataka služi za pregled i analizu podataka koji nastaju u okviru sustava ISVU. Modul je namijenjen upravi i rukovodstvu visokog učilišta kao podloga za donošenje odluka, ali i studentskoj službi, profesorima i asistentima koji putem skladišta na jednostavan način dobivaju razne izvještaje i statističke pokazatelje.

Internet adresa na kojoj se nalazi modul je www.isvu.hr/skladiste.

Skladištu podataka može pristupiti svaki korisnik koji ima dozvole za rad s ISVU sustavom, a ovisno o dozvolama će moći pregledavati različite podatke. Odnosno, podatke koje korisnik može pregledavati u samostojećim aplikacijama može pregledavati i u Skladištu podataka.

Osoba kojoj nije evidentirana Matična ustanova neće moći pristupiti Skladištu podataka, bez obzira na dodijeljenje dozvole u prozoru Osoba. Nakon evidentiranja matične ustanove, pristup Skladištu podataka će biti omogućen od idućeg dana.

Prodekan i dekan imaju pristup svim podacima, bez obzira na dozvole dodijeljene temeljem Imenovanja.

Korisnici mogu dobiti izvještaje pokretanjem nekoliko vrsta upita:  

Slika 1. Sučelje modula Skladište podataka