Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

width60

Opcijama izbornika Upis godine obavljaju se operacije vezane uz upis godine na visokom učilištu, financiranje studija, prelaske između smjerova i studija, uz stipendije, školarine i studentske domove te uz studente s posebnim statusom.

...

width40%

...

Children Display