Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width70%

Za studenta koji ostvaruje neki od programa cjeloživotnog učenja izvan matičnog visokog učilišta, evidentiraju se detalji boravka na partnerskoj ustanovi:

Student - JMBAG studenta

Paralelni studij - Studij uz koji se veže program

Student je - dolazni ili odlazni (u odnosu na visoko učilište)

Virtualna mobilnost - može poprimiti vrijednosti Da ili Ne (ovaj podatak ne utječe na studentovo pravo na prehranu).

Note
ISSP ne preuzima podatke o periodima boravka koji je označen kao virtualna mobilnost, čime je osigurano da student ne izgubi prava kad mu se evidentira odlazna virtualna mobilnost i, slično, da ne dobije prava kad mu se evidentira dolazna virtualna mobilnost.

Partnerska institucija - Institucija na koju ili s koje student dolazi/odlazi.

    • za dolazne studente partnerska institucija ne može biti visoko učilište na koje student dolazi
    • za odlazne studente partnerska institucija može biti visoko učilište s kojeg student odlazi samo za neke vrste programa mobilnosti

Mjesto i država - mjesto i država partnerske institucije

Program - Program u okviru kojeg se ostvaruje boravak

Polja Datum rješenja i Broj rješenja će omogućiti da se boravak poveže s odgovarajućim dokumentom (za sada se to polje ostavlja praznim).

Rbr. boravka, Razina i vrsta studija, Zadnji upisani studij/smjer i Vrsta programa - vrijednosti u poljima se ne mogu unositi i mijenjati ali se mogu koristiti prilikom dohvata podataka.


Column
width30%


Panel
titleNa ovoj stranici nalazi se:
 
Table of Contents...