Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Izbornik se sastoji od 2 okvira:

Uredništvo u časopisima (5.5.) Visoko učilište - U ovom okviru su evidentirani osnovni podaci o ustanovi, te je tu moguć samo dohvat podataka.

...