Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Odabirom ove opcije prikazuju se zbrini podaci o studiranju studenta.

Prikazuju se podaci za aktualnu akademsku godinu te za čitav studentov studij. Za aktualnu akademsku godinu prikazuje se koliko je student predmeta obavio, koliko je predmeta upisao, koliko je predmeta položio uz datume početka i kraja te akademske godine, koji je prosjek stekao te koliko je ECTS bodova osvojio. Za čitav studij prikazuju se podaci od koje do koje akademske godine student studira taj studij te koliko je student predmeta obavio, koliko je predmeta upisao, koji mu je prosjek, koliko ECTS bodova je osvojio, koliko ECTS bodova je upisao te koliko ima dodatnih ECTS bodova. 

Također, prikazana je usporedbu prosjeka ocjena, upisanih/obavljenih ECTS bodova i upisanih/obavljenih predmeta s obzirom na generaciju. 

Generaciju čine studenti s istom nastavnom godinom, istim načinom upisa i kombinacijom upisanih studija u (tekućoj) akademskoj godini.
Podaci o usporedbi s generacijom računaju se jednom tjedno.

Primjeri:

  • Student upisuje 1. put 2. godinu na studiju Ekonomija. Njegova generacija su svi studenti koji su upisali 2. godinu 1. put na tom studiju.  
  • Student ponovo upisuje 2. godinu na studiju Ekonomija. Njegova generacija su svi studenti koji su ponovo upisali 2. godinu na tom studiju. 

Podaci se prikazuju samo ako postoji barem 10 studenata u toj generaciji. 
  • No labels