Prozor Pregled boravka služi za pregled studentovih boravaka izvan matičnog visokog učilišta.

Odabirom opcije Pregled boravka prikazuju se sljedeći podaci o studentovim boravcima:

  • naziv studija za koji je evidentiran boravak
  • paralelni studij za koji je evidentiran boravak
  • redni broj boravka
  • je li student dolazni ili odlazni
  • radi li se o horizontalnoj mobilnosti
  • partnerska institucija za boravak
  • program mobilnosti (naziv i šifra)
  • vrsta programa mobilnosti

Za detalje o pojedinom podatku molimo proučite upute na stranici Boravak studenta izvan matičnog VU.

Slika 1. Pregled studentovih boravaka

Odabirom opcije Odaberi otvara se prozor s detaljima o odabranom boravku.

Slika 2. Detalji studentovog boravka

Prikazuju se periodi studentovog boravka. Svaki boravak je jednoznačno određen akademskom godinom i semestrom kada se dogodio te institucijom s kojom je sklopljen ugovor o učenju. Za svaki period vidljivi su podaci o predmetima koji su upisani izvan matičnog visokog učilišta, ako su ti podaci evidentirani.


  • No labels