Uporaba sustava Merlin moguća je nakon prijave na web adresi merlin.srce.hr. Za prijavu je potreban elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr ima oblik: korisnicko.ime@ustanova.hr, kao npr. ttomic@srce.hr.

Za dodjelu elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr zadužene su kontakt-osobe za otvaranje elektroničkih identiteta u pojedinoj ustanovi.Prethodna stranica

Sljedeća stranica

  • No labels