Pretraživanje priručnika


O priručniku

Priručnik za studente (Moodle 4.0) namijenjen je studentima – korisnicima Sustava za e-učenje Merlin koji održava Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskog centra Sveučilišta u Zagrebu. Priručnik na jednostavan i pregledan način pomaže studentima u snalaženju u virtualnom okruženju i korištenju Sustavom za e-učenje Merlin kroz osam poglavlja.

Poglavlje Sustav za e-učenje Merlin ukratko opisuje sam sustav, kao i mogućnosti koje su u sustavu Merlin dostupne studentima.

U poglavlju Prijava opisuje se postupak prijave u sustav Merlin i odjave iz sustava. U ovome poglavlju je još prikazan izgled korisničkoga sučelja sustava Merlin, opisan postupak ažuriranja osobnih podataka korisnika te dostupna pomoć korisnicima.

U poglavlju E-kolegiji opisan je način pristupa e-kolegijima u koje su studenti upisani u trenutačnoj akademskoj godini, kao i i način pristupa arhivi e-kolegija iz prethodnih akademskih godina. U ovom poglavlju su još objašnjene postavke e-kolegija, objava vijesti putem foruma Obavijesti te ishodi učenja.

Poglavlje Korisnici e-kolegija opisuje uloge koje je u e-kolegiju moguće dodijeliti studentima, podjelu u grupe u e-kolegiju te ukratko opisuje sustav komunikacije u sustavu Merlin putem pojedinačnih ili grupnih poruka.

U poglavlju Blokovi, resursi i aktivnosti opisana je osnovna namjena blokova, resursa i aktivnosti te način njihova korištenja u e-kolegiju.

Poglavlje Provjera znanja i ocjenjivanje ukratko opisuje dostupne vrste pitanja koje nastavnik može upotrijebiti pri izradi testova. U poglavlju je dodatno objašnjen postupak rješavanja i predaje testa te pristup ocjenama u sustavu Merlin.

Poglavlje Pristup virtualnoj sobi za webinare kroz sustav za e-učenje Merlin opisuje pristup virtualnoj sobi za webinare unutar e-kolegija u sustavu za e-učenje Merlin te pristup snimkama webinara.

U poglavlju Prilozi navodi se objašnjenje većine ikona koje se pojavljuju na korisničkome sučelju.


Slika Creative Commons licence

Ovo djelo dano je na korištenje pod licencom Creative Commons
Imenovanje – Nekomercijalno – Dijeli pod istim uvjetima 4.0
međunarodna.

Poveznica na stranicu s licencom (CC BY-NC-SA 4.0).


Sljedeća stranica

  • No labels