Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

obavještavamo Vas da je izdana nova verzija ISVU modula Visoka učilišta (https://www.isvu.hr/visokaucilista) u kojoj je implementirana mogućnost promjene jezika korisničkog sučelja. Osim na hrvatskom, sučelje i prikaz podataka dostupni su i na engleskom jeziku, uz pretpostavku da je visoko učilište evidentiralo sve relevantne podatke i na tom jeziku. Osnovni preduvjet da se visoko učilište prikaže na popisu ustanova na engleskom sučelju je postojanje naziva visokog učilišta na engleskom jeziku (modul Studiji i studenti, izbornik Ustanova, prozor Ustrojstvena jedinica).

Podsjećamo, u modulu je moguće pregledavati sljedeće kategorije podataka visokih učilišta u ISVU:

- osnovne podatke o visokom učilištu,
- akademski kalendar,
- popis nastavnika i suradnika,
- popis studijskih programa s detaljima o programu,
- detalje pojedinih predmeta i
- organizacijsku strukturu.

Implementacijom sučelja na engleskom jeziku prestaje potreba za objavom nastavnog programa, akademskog kalendara i organizacijske strukture visokog učilišta na javnim ISVU web stranicama. Zato ovom prilikom najavljujemo da će u jednoj od nadolazećih verzija modula Studiji i studenti biti ukinute opcije u prozorima Ustrojstvena jedinica, Predmeti u semestru za element strukture studija i Akademski kalendar, koje služe za objavu tih podataka.

Također, sljedećih dana, a najkasnije do kraja ovoga mjeseca, u planu je i uklanjanje zastarjelih javnih ISVU web stranica dostupnih na www.isvu.hr. Sve informacije s njih preseljene su i dostupne na javnom webu Srca pod uslugom ISVU na https://www.srce.unizg.hr/isvu i u našim korisničkim uputama na www.isvu.hr/upute, a podaci visokih učilišta koji su na njima objavljivani dostupni su kroz modul Visoka učilišta.

  • No labels