Upisi novih studenata s ljetnog upisnog roka završeni su na većini visokih učilišta koja koriste Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). Nakon objave konačne rang liste za upise na studijske programe 20. srpnja 2020., u ISVU su za 104 visoka učilišta iz Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) prebačeni podaci o 23.161 kandidatu, a za više od 21.100 evidentiran je upis na visoka učilišta u ISVU.

Upis novih studenata je započeo 21. srpnja 2020., a najviše studenata je upisano u prva 4 dana upisa, više od 18.700. Za preko 19.900 studenata evidentiran je upisni list u akademsku godinu 2020./2021.,  za preko 17.500 studenata u referadama na visokim učilištima, a više od 2.400 studenata je obavilo upis godine na Studomatu.

Upisi su protekli uspješno, bez tehničkih problema, uz nešto veće opterećenje sustava nego u razdoblju izvan upisa. ISVU je uspješno odradio sve zahtjeve korisnika i proslijedio informacije o novoupisanim studentima u druge povezane sustave: u Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) i Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK).

Za visoka učilišta koja imaju uspostavljenu vezu između sustava ISVU i sustava elektroničkih identiteta AAI@EduHr, u AAI@EduHr imenike visokih učilišta proslijeđeno je oko 12.000 zahtjeva za kreiranje elektroničkih identiteta.

Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) koristi 110 visokih učilišta u RH za većinu administracije vezane za studente i tijek njihovog studiranja. Sustav aktivno koristi preko 13.000 djelatnika i skoro 140.000 studenata, a o njegovom održavanju i razvoju brine Srce.

  • No labels