završeni su najavljeni radovi na sistemskoj i programskoj podršci sustava ISVU, te su izdane nove verzije aplikacija Studiji i studenti, Poslijediplomski studiji i Print server. Kao što je najavljeno, u periodu od završetka radova do preuzimanja nove verzije Print servera nije moguć ispis potvrda putem Studomata. Stoga, ako smatrate potrebnim, obavite odmah restart Print servera kako bi se preuzela nova verzija (inače, automatsko preuzimanje nove verzije bit će u 2:00 ove noći, ako za Vaše visoko učilište nije drugačije podešeno).

Novosti u navedenim aplikacijama se prvenstveno odnose na izdavanje potvrda studentima te usklađivanje sadržaja potvrda na hrvatskom i engleskom jeziku:
- U Parametre potvrde (https://wiki.srce.hr/display/TUT/Parametri+potvrde) dodan je parametar za ispis nastavne godine na potvrdama za bolonjske studije (potvrde 3, 4, 5, 6) i promijenjeni su standardni predlošci za te potvrde tako da se za aktivne studente upisana nastavna godina ispisuje ovisno o vrijednosti parametra.
- U Parametre potvrde dodan je parametar za ispis stečenog akademskog/stručnog naziva na potvrdama za bolonjske studije (potvrde 3, 4, 5, 6) i promijenjeni su standardni predlošci za te potvrde tako da se za studente koji su završili studij stečeni naziv ispisuje ovisno o vrijednosti parametra.
- Prilikom izdavanja standardnih potvrda kroz desktop aplikacije (Studiji i studenti, Poslijediplomski studiji), moguće je pomoću novog parametra isključiti ispis informacija o izdavanju potvrde bez pristojbe (https://wiki.srce.hr/display/TUT/Izdavanje+potvrda+studentu).
- Za aktivne studente i studente koji su završili studij, sadržaj potvrda na engleskom jeziku (potvrde 3 i 4) usklađen je sa sadržajem potvrda na hrvatskom jeziku (potvrde 5 i 6).
- Za studente goste sadržaj potvrda na hrvatskom (potvrde 5 i 6) usklađen je sa sadržajem potvrda na engleskom jeziku (potvrde 3 i 4).
- U Parametre potvrde dodani su parametri za drugog potpisnika te promijenjeni standardni predlošci svih potvrda tako da se ispisuje prvi, drugi ili oba potpisnika, ovisno o vrijednostima parametara.
- Standardni predlošci potvrda izmijenjeni su na način da se za aktivne studente koji su bili upisani i u prethodnoj akademskoj godini, uz osvojene ECTS bodove u prethodnoj akademskoj godini ispisuju i prosjeci ocjena (aritmetički i težinski) prethodne akademske godine (težinski prosjek se ispisuje sukladno odgovarajućem parametru).
- Crno-bijeli grb zamijenjen je grbom u boji.
- U zaglavlju ispod naziva visokog učilišta ispisuje se i adresa.
- Na potvrdama s prijepisom ocjena odjeljak 'Dodatni ECTS bodovi' preimenovan je u 'Dodatne aktivnosti'
- Sadržaj potvrda bez prijepisa ocjena na hrvatskom (potvrda 5) i engleskom jeziku (potvrda 3) odgovara sadržaju prvog dijela potvrda s prijepisom ocjena (do tablice s položenim predmetima).
- Omogućeno je eksplicitno definiranje naziva kvalifikacija za dvopredmetne studije, koji se koriste na standardnim potvrdama o upisu za studente koji su završili studij, potvrdama o završetku studija (stečenom stručnom/akademskom nazivu) i dopunskim ispravama o studiju (https://wiki.srce.hr/display/TUT/Naziv+kvalifikacije+za+dvopredmetni+studij)

Navedene izmjene odnose se samo na standardne predloške za potvrde u prozoru Potvrde -> Katalozi -> Opis sadržaja i izgleda potvrde na raznim jezicima. Ako visoka učilišta koja koriste vlastite predloške (definirane u prozoru Potvrde -> Opis sadržaja i izgleda potvrda na raznim jezicima za VU) žele koristiti nove mogućnosti vezane uz izdavanje potvrda, trebaju ili sama prilagoditi svoje predloške ili ih obrisati kako bi počeli koristiti standardne predloške.

Od ostalih izmjena izdvojili bismo produljenje trajanja privremene lozinke za Studomat. Na zahtjev korisnika, a zbog epidemiološke situacije, trajanje privremene lozinke je produljeno sa 4 na 15 dana.

  • No labels