Slovni dio oznake korisničkog zahtjeva daje informaciju o modulu na koji se primarno, ali ne i isključivo, korisnički zahtjev odnosi.

Pregled korisničkih zahtjeva za 2020. godinu

Od 1. 1. 2020. godine do 31. 12. 2020. godine evidentirana su 194 nova korisnička zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 165 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 •     154 korisnička zahtjeva su riješena,
 •     8 korisničkih zahtjeva je odbijeno,
 •     2 duplikata korisničkih zahtjeva,
 •     1 prijavljenu pogrešku nije moguće reproducirati.

Popis korisničkih zahtjeva:

 • Zatvoreni u 2020. godini (165) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.12.2020. godine

Od 04.11.2020. godine do 02.12.2020. godine evidentirano je novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoren korisnički zahtjev sa sljedećim statusom:

 • 1 korisnički zahtjev je riješen

Na dan 04.11.2020. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisana su ukupno 382 neriješena zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (30 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (352 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (1 zahtjev) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 04.11.2020. godine

Od 02.10.2020. godine do 04.11.2020. godine evidentirano je novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 45 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 44 korisnička zahtjeva je riješeno
 • 1 korisnički zahtjev je odbijen

Na dan 04.11.2020. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 370 neriješenih zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (23 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (347 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (45 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.10.2020. godine

Od 02.09.2020. godine do 02.10.2020. godine evidentirano je 26 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 20 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 19 korisničkih zahtjeva je riješeno
 • 1 korisnički zahtjev nije moguće reproducirati

Na dan 02.10.2020. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 387 neriješenih zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (39 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (348 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (20 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.09.2020. godine

Od 02.07.2020. godine do 02.09.2020. godine evidentiran je 51 novi korisnički zahtjev, a ukupno je zatvoreno 21 korisnička zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 20 korisničkih zahtjeva je riješeno
 • 1 korisnički zahtjev je odbijen

Na dan 02.09.2020. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisan je ukupno 381 neriješeni zahtjev.

 • Prihvaćeni za rješavanje (42 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (339 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (21 zahtjev) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.07.2020. godine

Od 01.06.2020. godine do 02.07.2020. godine evidentirano je 25 novih korisnička zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 34 korisnička zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 33 korisnička zahtjeva su riješena
 • 1 korisnički zahtjev je odbijen

Na dan 02.07.2020. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 375 neriješenih zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (39 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (336 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (34 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 01.06.2020. godine

Od 05.05.2020. godine do 01.06.2020. godine evidentirana su 3 nova korisnička zahtjeva, a ukupno su zatvorena 2 korisnička zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 1 korisnički zahtjev je riješen
 • 1 duplikat

Na dan 01.06.2020. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisan je ukupno 381 neriješeni zahtjev.

 • Prihvaćeni za rješavanje (51 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (330 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (2 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 05.05.2020. godine

Od 02.04.2020. godine do 05.05.2020. godine evidentirano je 5 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 5 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 4 korisnička zahtjeva su riješena
 • 1 korisnički zahtjev je odbijen

Na dan 05.05.2020. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 376 neriješenih zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (48 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (328 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (5 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.04.2020. godine

Od 02.03.2020. godine do 02.04.2020. godine evidentirano je 17 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 8 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 8 korisničkih zahtjeva je riješeno

Na dan 02.04.2020. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 376 neriješenih zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (47 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (329 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (8 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.03.2020. godine

Od 03.02.2020. godine do 02.03.2020. godine evidentirano je 17 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 7 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 5 korisničkih zahtjeva je riješeno
 • 2 korisnička zahtjev su odbijena.

Na dan 02.03.2020. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 363 neriješena zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (36 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (327 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (7 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 03.02.2020. godine

Od 02.01.2020. godine do 03.02.2020. godine evidentirano je 20 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 14 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 11 korisničkih zahtjeva je riješeno
 • 2 korisnička zahtjev su odbijena.
 • 1 duplikat

Na dan 03.02. 2020. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 354 neriješena zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (27 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (327 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (14 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.01.2020. godine

Od 04.12.2019. godine do 02.01.2020. godine evidentirano je 11 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 42 korisnička zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 42 korisnička zahtjeva su riješena

Na dan 02.01. 2020. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 346 neriješenih zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (22 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (324 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (42 zahtjeva) - popis (PDF format)


 • No labels