• Izmijenjena je funkcionalnost Zatraži primjerak dokumenta prema zahtjevu Radne skupine za korisničke funkcionalnosti. Sada se nalazi u Postavkama repozitorija na zasebnoj kartici koja se nazive Zatraži primjerak dokumenta. Potrebno odabrati stavku Omogućite funkcionalnost Zatraži primjerak dokumenta za objekte u zatvorenom ili ograničenom pristupu ako želite da je funkcionalnost uključena. Nakon toga je potrebno odabrati vrste objekata za koje želite uključiti opciju Zatraži primjerak dokumenta. Možete odabrati sve objekte ili samo pojedine [DABAR - 784].
 • Izvoz statističkih pregleda za kategoriju Top pregleda /preuzimanja sada prikazuje ispravno dijakritičke znakove prilikom izvoza u Excel [DABAR - 787].
 • U skraćenom zapisu objekata dodane su poveznice na sve autore [DABAR - 785].
 • Dorađen je APA stil citiranja te je sada u APA stil uključen prikaz mjesta i ustanove [DABAR - 770].
 • Izvještajni sustav Dabar dostupan je na https://dabar.srce.hr/reports/ te su dorađene sljedeće funkcionalnosti:
  • na svaki repozitoriji u sustavu Dabar postavljena je poveznica na Izvještajni sustav Dabar koja se nalazi ispod poveznica za statistike posjećenosti i objava pod nazivom Izvještajni sustav
  • na Nadzornoj ploči prilikom izvoza podatka u .csv datoteku dodane su informacije o korištenim filterima
  • filter Godina preimenovan je Godine izrade kako bi se naglasilo da se ne odabire razdoblje već pojedine godine za koje se žele dobiti podaci
  • na kartici Kreiraj izvještaj implementirana je obavijest o korištenju filtera za izradu izvještaja kada se u izradu pivot tablicu uključe 4 ili više parametara:
   • Ne preporuča se korištenje više od 4 parametra u pivot tablici. Velik broj parametara otežava razumijevanje značenja prikazanih rezultata. Ekstremne veličine tablice mogu dovesti do usporavanja ili grešaka prilikom prikaza i preuzimanja rezultata.
  • implementirano je hijerarhijsko ustrojstvo repozitorija, u padajućem izborniku filtera Repozitorij, na kartici Nadzorna ploča, prvo se prikazuju zbirni repozitoriji, a nakon toga svi repozitoriji koji pripadaju pod Sveučilište u Zagrebu i sl.
  • implementiran je brojčani prikaz u grafikonima za godine te se prikazuje ukupan broj objekata za određenu godinu kada se mišem prijeđe na pojedini stupac u grafikonu
  • gumb Očisti sve filtere na Nadzornoj ploči uklanja sve odabrane filtere i grafičke prikaze vraća u početno stanje
  • omogućen je prikaz dijakritičkih znakova prilikom preuzimanja tabličnih podataka u .csv datoteku
  • na kartici Dabar – ISVU implementiran je prikaz dijakritičkih znakova prilikom preuzimanja .csv datoteke te se u preuzetoj .csv datoteci prikazuju samo podaci koji su prikazani u tabličnom prikazu izvještajnog sustava
  • u pivot tablicama implementiran je traka klizača za jednostavnije pregledavanje veće količine podataka
  • poboljšan je prikaz za mobilne uređaje, traka s filterima se automatski zatvara te se može vratiti dodirom odgovarajuće tipke.
 • Tijekom travnja otvorena su 3 nova repozitorija:
  • Repozitorij Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
  • Repozitorij Instituta za poljoprivredu i turizam
  • Repozitorij Institut za oceanografiju i ribarstvo.
 • Omogućena je pohrana nove vrste objekta, a odnosi se na pohranu Plana upravljanja istraživačkim podacima (PUP). Ta je opcija pohrane omogućena jer će Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) od voditelja projekata tražiti da pohrane i objave planove upravljanja istraživačkim podacima u svojim institucijskim repozitorijima. Preporuka je da se PUP objavljuje u otvorenom pristupu pod licencijom CC0 Creative Commons, jer se time omogućuje drugima da koriste i prenamjenjuju dobre elemente PUP-a u kombinaciji s drugima pod istom licencijom, slobodno i bez prepreka.
 • Izrađene su upute za samoarhiviranje Plana upravljanja istraživačkim podacima nalaze se na https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=121966866.

Ako biste imali kakvih poteškoća ili pitanja možete nas kontaktirati na dabar@srce.hr  te možemo dogovoriti termin online konzultacija.