• dorađen je unos polja za sažetak te je sada moguće oblikovati tekst na način da pojedini dijelovi teksta započinju u novom redu
  • odrađena je promjena domene AAI identiteta iz vup.hr na ftrr.hr za Repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi kao sastavnice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku [DABAR-767]
  • osposobljeno je preuzimanje radova iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu korištenjem ISBN broja te je implementirana provjera duplih radova i prikaz poruke o unosu istoga rada odmah prilikom preuzimanja [DABAR-776].

Tijekom studenog održani su sastanci sljedećih radnih skupina:

  • Radne skupine za korisničke funkcionalnosti (bilješka za sastanak održan 9.11.2022. dostupna je na: https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=113180968)
  • Radne skupine za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore (bilješka sa sastanka od 24.11.2022. u izradi)
  • Radne skupine za korisničke funkcionalnosti (bilješka sa sastanka od 28.11.2022. u izradi).

Trenutno je još 36 repozitorija na OpenAIRE sučelju v3. Status svog repozitorija možete provjeriti na https://dabar.srce.hr/repozitoriji/?order=title&sort=desc&combine=.  Ako i dalje imate problema s registracijom sučelja na v4 slobodno nam se javite kako bismo vam pomogli.

Ako biste imali kakvih poteškoća ili pitanja možete nas kontaktirati na dabar@srce.hr  te možemo dogovoriti termin online konzultacija.