Vrijeme i mjesto održavanja

Prisutni članovi RS:

 • Kristina Posavec
 • Jadranka Stojanovski
 • Gordana Stubičan Ladešić
 • Filip Horvat
 • Anja Majstorović
 • Lea Škorić 

Dnevni red

 1. Status razvoja Dabra
 2. Rad na analitici / statistici
 3. Plan daljnjeg rada

Bilješka

 1. Zbog objektivnih razloga (manjak djelatnika) razvoj Dabra je usporen i prelazak na “Dabar 2.0” odgođen je za 2023. godinu. U međuvremenu se nastavlja redovno održavanje, ispravljanje “bugova” i sl. Moguća je i implementacija dijela promjena traženih od strane RSKF, pod uvjetom da se odrede prioriteti i da tražene izmjene budu izvedive s tehničke strane.
 2. Tim iz Srca koji se bavi analitikom izradio je prijedlog novih statističkih prikaza koji bi se mogao implementirati kao “add-on” na postojeći sustav u Dabru. Predviđeni su detaljniji analitički prikazi, kao i mogućnost kreiranja pivot tablica u kojima će svaki korisnik moći birati podatkovne komponente koje želi uključiti u analizu. Svi statistički parametri koje se od knjižnica traži od strane NSK, Sveučilišta i sl., ovime bi trebali biti obuhvaćeni. RS će na sljedećem sastanku dobiti uvid u predloženo rješenje, a eventualne izmjene i dorade će se moći primijeniti i nakon inicijalnog puštanja u rad (očekivano početkom 2023.g.)
 3. Do sljedećeg sastanka članovi RS će pregledati tablicu i ostale materijale s predloženim unapređenjima Dabra, te će predložiti “svoje” prioritete. Na sastanku će se napraviti popis elemenata koje je nužno implementirati prije prelaska na Dabar 2.0. Prvi element na popisu je dorada unosa podataka iz kolaboracijskih radova (detalji razrađeni u postojećim materijalima).