Sustav neće dozvoliti da se student koji je već evidentiran na Visokom učilištu, i ima matične podatke i upisni list, upiše preko državne mature.

Studenta je moguće upisati na sljedeći način:

  •     obrisati razlog i datum ispisa u Student na VU
  •     napraviti novi upisni list ali staviti da se radi o paralelnom studiju prvom i evidentirati temelj financiranja i smjer
  •     vratiti se u prozor Student na Visokom učilištu i u srednjem okviru odabrati zapis za paralelni studij prvi i pokrenuti izmjenu nakon koje u polju Podaci o prijavi na državnu maturu/razredbeni postupak dohvatiti desnim klikom podatke o rednom broju prijave i roku i prenijeti u ovo polje

Na ovaj način će se moći povezati upis sa rezultatima državne mature.

  • No labels