Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
Slovni dio oznake korisničkog zahtjeva daje informaciju o modulu na koji se primarno, ali ne i isključivo, korisnički zahtjev odnosi.

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 03.06.2022. godine

Od 02.05.2022. godine do 03.06.2022. godine evidentirano je 8 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 7 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

  • 7 korisničkih zahtjeva je riješeno

Na dan 03.06.2022. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 390 neriješenih zahtjeva.

  • Prihvaćeni za rješavanje (18 zahtjeva) - popis (PDF format)
  • Odgođeni (372 zahtjeva) - popis (PDF format)
  • Zatvoreni u proteklom periodu (7 zahtjeva) -  popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.05.2022. godine

...