Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.DOKUMENTI INICIJATIVE ZA HR-OOZ

KontaktZapisnici sa sastanaka radnih skupina

Inicijalni sastanak radnih skupina Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) - 8. listopad 2021.

Sastanci Radne skupine za izradu prijedloga nacionalnog plana i politika otvorene znanosti

Children Display
pageSjednice Radne skupina za izradu prijedloga nacionalnog plana i politika otvorene znanosti

Sastanci Radne skupine za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a

Children Display
pageSjednice Radne skupine za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a


Image RemovedImage Added