Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width70%

Sveučilišni računski centar (Srce) izradio je poseban widget (dodatak integriran i u Nastavnički portal) koji krajnjim korisnicima omogućava jednostavnu promjenu veličine fonta, promjenu kontrasta, opciju za korištenje fonta za disleksiju te mogućnost podcrtavanja svih linkova. Opcije koje krajnji korisnik podesi moguće je trajno spremiti.  

Na Nastavničkom portalu se u podnožju stranica prikazuje ikona koja simbolizira pristupačnost.

Image Modified

Slika 1. Ikona za uključivanje opcija za pristupačnostColumn
width30%


Panel
titleNa ovoj stranici:

Table of Contents...

  1. promjena veličine fonta,
  2. mijenjanje kontrasta,
  3. uključivanje fonta za disleksiju te
  4. podcrtavanje svih linkova.

Image RemovedImage Added

Slika 2. Izgled izbornika s opcijama za pristupačnost

...

Nakon odabira opcije za povećanje fonta ispod navedene opcije se pojavljuje nova opcija kojom možemo vratiti zadanu veličinu fonta tj. isključiti povećanje fonta.

Image RemovedImage Added

Slika 3. Uključena opcija za povećanje fonta

...

  • Kontrast (crna pozadina)
  • Kontrast (bijela pozadina)

Image RemovedImage Added

Slika 4a. Izgled ekrana nakon uključivanja opcije Kontrast (crna pozadina)


Image RemovedImage Added

Slika 4b. Izgled ekrana nakon uključivanja opcije Kontrast (bijela pozadina)

...

Uključivanje opcije omogućuje olakšano čitanje sadržaja.

Image RemovedImage Added

Slika 5. Uključivanje fonta za disleksiju

...

Widget nudi i mogućnost podcrtavanja linkova (poveznica). Nakon uključivanje opcije svi linkovi (poveznice) bit će podcrtani. 


Image RemovedImage Added

Slika 6. Uključivanje opcije za podcrtavanje linkova (poveznica)

...

Poništavanje opcija za pristupačnost vrši se unutar izbornika klikom na ikonu na Slici 7. 


Image RemovedImage Added

Slika 7. Poništavanje opcija za pristupačnost 

...