Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vezano za pristupačnost modula, u izborniku s lijeve strane nalazi se opcija Izjava o pristupačnosti, pod kategorijom Ostalo. Odabirom te opcije otvara se ekran s dodatnim informacijama o pristupačnosti.

image2021-7-15_10-31-37.pngImage Added

Sveučilišni računski centar Srce nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Image Removed

Slika 1. Izjava o pristupačnosti