Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nakon što studenti putem Studomata ispune anketu za odabir teme diplomskog rada, nastavnici im mogu koristeći opciej opcije u ovom prozoru dodijeliti određenu temu. Isto tako je omogućeno i ne prihvatiti studentov izbor.

...