Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Prozor Popis studenata služi za pregled studenata poslijediplomskih studija kojima je nastavnih mentor, tutor ili dodijeljen po nekoj drugoj dužnosti. Omogućen

Omogućen je pregled podataka o završetku studentovog studija odabirom opcije DohvatiDetalji. 

Image Added

Slika 1.  Prozor Popis studenata 


Odabirom opcije DohvatiDetalji otvara se prozor s detaljima o studentu te s popisom njegovih posebnih obveza pred povjerenstvom, popisom tema i završnih radova.

Image Added

Slika 2.   Prozor Detalji o studentu


U listi posebnih obveza pred povjerenstvom prikazuje se naziv studija kojem obveza pripada, podatak o kategoriji obveze kao i opis te kategorije, datum obveze, ECTS bodovi osvojeni tom obvezom i ocjena te obveze.

Slika 3. Posebne obveze pred povjerenstvom


U listi tema prikazuje se naslov teme, je li ona potvrđena, je li ona aktivna, postoji li žalba na tu temu ili promjena na tu temu. Vidljivi su mentori vezani na tu temu i njihove dužnosti. Uz ocjenu teme prikazuju se podaci o kategoriji obveze, datumu ocjene i osvojenim ECTS bodovima. Uz obranu teme prikazuju se podaci o kategoriji obveze, datumu obrane, osvojenim ECTS bodovima i ocjeni obrane.

Image Added

Slika 43. Teme


U listi završnih radova prikazuje se naslov teme, vrsta rada, vrsta završetka studija i datum predaje rada na ocjenu. Uz ocjenu rada prikazuju se podaci o kategoriji obveze, datumu ocjene i osvojenim ECTS bodovima. Uz obranu rada prikazuju se podaci o kategoriji obveze, datumu obrane, osvojenim ECTS bodovima i ocjeni obrane.

Image Added

Slika 54. Završni radovi