Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
Navedena statistika se pokazuje u slučaju kad postoje definirani rokovi i kad postoji dovoljan broj ukupno položenih ispita u odabranoj akademskoj godini
  • prolaznost (postotak položenih ispita od ukupnog broja izlazaka na ispit)
  • prosjek (prosječna ocjena položenih ispita)
  • medijan (medijan ocjena položenih ispita)
  • ukupno položeno (ukupan broj položenih ispita)


Slika 2. Status predmeta


Tip
 Dolazna mobilnost će imati vrijednost DA ako student u semestru u kojem je upisao predmet ima evidentiran dolazni boravak (izvan matičnog visokog učilišta) na visokom učilištu na kojem je upisao predmet. 


Info
Podatke o roku moguće je spremiti u Excel ili PDF formatu izvještaja.

...