Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Obavijesti se unose odabirom ikone

Image Added

Slika 5. Odabir opcije Obavijesti uz ispitni rok

Odabirom opcije Nova obavijest moguće je evidentirati novu obavijest uz ispitni rok:

Image Added

Slika 6. Unos nove obavijesti 

Nakon što je obavijest dodana, za taj ispitni rok će obavijest biti vidljiva nastavniku. 

Image Added

Slika 7. Dodana obavijest na Ispitni rok (još nije objavljena)

Nakon što je dodana obavijest na ispitni rok nastavnik ju treba objaviti kako bi ju studenti mogli vidjeti na Studomatu. Evidentiranu obavijest moguće je i izmijeniti i obrisati. 

Image Added

Slika 8. Objava obavijesti 

Nakon objavljivanja, poruka prozor Obavijesti uz ispitni rok pojavljuje se informacija da je obavijest objavljena i kada je objavljena: 

Image Added

Slika 9. Izgled prozora nakon objavljivanja obavijesti